Advanced Search
X
Home > About Us
About Us

ขอต้อนรับสู่โลกแห่งสีสันของเครื่องสำอางคุณภาพระดับโลก ของผลิตภัณฑ์ Ken Kavin Cosmetics ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสกินแคร์คุณภาพระดับโปรเฟสชั่นนัลเมคอัพอาร์ทีส สร้างสรรค์ ถือกำเนิดขึ้น โดย Ken Kavin (ดร. ปองเดช กวินปัถย์) ผู้เป็นทั้ง Professional Makeup Artist ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศึกษาศิลปะการแต่งหน้าและเทคนิคการแต่งหน้า และยังเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เส้นทางเดินบนประสบการณ์ที่ยาวนานก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะและวิทยาศาสตร์ผสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่างกลมกลืนจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ผู้้ให้กำเนิดแบรนด์ Ken Kavin, Pro Secret, Davika เพื่อให้เรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกแต่คงไว้ซึ่งความปลอดภัยต่อสุขภาพตอบสนองขีดสุดของ Professional และคุณผู้ซึ่งต้องการคุณภาพเฉกเช่นระดับ Professional